Osprzęt natynkowy

Łączniki i gniazda do użytku domowego o stopniu ochrony IP44 lub wyższym.